නොදන්වා Jilhub URL මාරු කරන බැවින් - ජිල්හබ් වෙබ් අඩවිය නැවත පැමිණිම සදහා Ctrl+D බුක්මාක් තබා ගන්න. පොන් සදහා තරුව ඔබා බුක්මාක්   කරගන්න. ගුගල් වලින් පැමිණ සදහා SL3050.PW ලෙස ටයිප් කර සර්ච් කරන්න. 

Loading...
Home / PDF storie

PDF storie

මගේ පුතා……

මගේ නම රේණුකා…..මට වයස අවුරුදු 45….මම ගුරුවරියක්…මගේ මහත්තයා හිටියෙ නැ….මට ඉන්නවා අවුරුදු 17 පිරිමි දරුවෙක්…මගෙ ඇඟ ගැන කිව්වොත් මම ටිකක් මහතයි සුදුයි….තන් දෙකයි පුකයි ලොකුවට තිබුනා…මම සාරිය අඳින්නෙ බුරිය පේන්න…මට සෙක්ස් ඕන වුනා ඒ්ත් මම කා ළගටවත් ගියෙ නැ…… දවසක් …

Read More »

එක පාරක්

මේ කතාව කියන්න හිතුනේ මට ජිවිතේ එක පාරක් හරි මෙහෙම දෙයක් ලැබුන වාසනාව අනිත් අයට නොලැබෙන නිසා.

Read More »
1